Ny sammanställning bekräftar och stärker nyttan med fullkorn

2022-12-02

De positiva hälsoeffekterna av att äta mer fullkorn är klart större än riskerna med kadmium och andra oönskade ämnen, som kan finnas i fullkornsprodukter. Det visar en ny sammanställning från Livsmedelsverket.

Det är väl känt att fullkorn medför bättre hjärt- och kärlhälsa och de flesta skulle behöva äta mer fullkorn än de gör. Men fullkorn kan ibland innehålla oönskade ämnen som kadmium och mögelgifter. Kadmium kan exempelvis påverka njuren.

Så går det att rekommendera människor att äta mer fullkorn med tanke på dessa risker? För att ta reda på det har Livsmedelsverket gjort en risk- och nyttovärdering av fullkorn. Det innebär att de positiva hälsoeffekterna av fullkorn har vägts mot de risker som finns.

Det finns flera studier som undersöker nyttan med fullkorn, men det är första gången nyttan jämförts med riskerna och resulterat i ett slutomdöme. Alla scenarier med ökad fullkornskonsumtion fick samma resultat – nyttan med fullkorn är större än risken. 

-  Även om fullkorn kan innehålla ämnen som inte är bra för hälsan är nyttan ändå klart större. Om alla väljer fullkorn kan tusentals hjärtinfarkter undvikas, säger Salomon Sand, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket

Fullkornsprodukter är mer näringsrika än vitt mjöl. I fullkorn finns bland annat fibrer, järn, folat, antioxidanter och andra skyddande ämnen. Fullkorn kan minska risken för typ-2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, tjock- och ändtarmscancer. Fullkorn kan också hjälpa till att hålla vikten, eftersom fibrerna mättar bra.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40