Hushållens matsvinn fortsätter minska

2023-02-02

De svenska hushållens matsvinn fortsätter att minska, visar ny statistik från Naturvårdsverket. Även livsmedelsbutikernas matsvinn minskar. Flera stora satsningar och en allt högre medvetenhet bland konsumenter anses ha bidragit till minskningen.

Det slängs över en miljon ton livsmedelsavfall varje år i Sverige. Det här avfallet delas vanligtvis upp i två delar. En del är oätligt, exempelvis ben, skal och kaffesump. Den andra delen är det som hade kunnat ätas upp, det kallas matsvinn.

De svenska hushållens matsvinn var ca 15 kilo per person 2021, vilket alltså är en minskning från 17 kilo per person från 2020. Redan då hade det sjunkit från 19 kilo per person 2018. Det innebär en total minskning på ca 40 000 ton på bara några år.

Förutom detta hälls dessutom 18 kilo mat och dryck ut i vasken, per person och år. De produkter som oftast hälls ut är kaffe, te och mejeriprodukter.

– Det slängs fortfarande för mycket mat i onödan men det är glädjande att den positiva trenden håller i sig och vi kan se att allt fler konsumenter tar till sig vårt budskap. Fler är medvetna om hur viktigt det är att minska sitt matsvinn, säger Karin Fritz matsvinnsexpert på Livsmedelsverket.

Stora vinster för miljön

Matsvinnet har stor påverkan på klimatet och miljön. Idag står det för 8-10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen, samtidigt som en tredjedel av all mat som produceras inte äts upp. I Sverige står hushållen för den största delen av matsvinnet.

Livsmedelsverket har tillsammans med Naturvårdsverket och Jordbruksverket ett pågående regeringsuppdrag att påverka aktörer i hela kedjan att minska sitt matsvinn. En viktig del är att arbeta för ett förändrat beteende hos konsumenterna, så att matsvinnet minskar.

– Vi har fortfarande en lång väg att gå. Men det är glädjande att hushållen fortsätter att minska sitt matsvinn samtidigt som vi också börjar se effekter i fler delar av livsmedelskedjan, säger Karin Fritz. 

Även butikernas livsmedelsavfall minskade

En annan nyhet i den senaste statistiken är att även livsmedelsavfallet från livsmedelsbutikerna har sjunkit mellan 2020 och 2021. Detta samtidigt som försäljningen av varor var oförändrad.

Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40