Vinn fint EU-pris för ert skolmatsarbete!

2020-03-23

EU utlyser i år EU Health Award till skolor och städer som aktivt främjar en hälsosam livsstil bland barn och ungdomar i åldern 6-18 år. Första priset är på 50 000 euro!

Sedan fler år tillbaka arrangerar EU ett hälsopris för att uppmuntra till insatser för ökad folkhälsa. Utlysningen syftar också till att samla in goda exempel på arbetssätt runt om i Europa. Temat varierar, förra året var övervikt och fetma i fokus, i år är det hälsosamma livsstilar!

Vi vet att så mycket fantastiskt arbete görs för att främja både barns och vuxnas hälsa i våra skolrestauranger. Tag chansen och skicka in en beskrivning av vad ni gör – allt från själva maten ni serverar (eller inte serverar) till hur ni tänker kring bemötande, trivsel och måltidspedagogik. Det kan vara nyligen avslutade projekt eller pågående verksamhet.

Kriterierna som används för bedömning är; relevans för temat (hälsosam livsstil för barn och unga), effektivitet, möjlighet att sprida till andra verksamheter och länder, inom ramen för befintliga resurser, samt kreativitet.

Ansökan skickas in senast den 29 april 2020, helst på engelska men svenska går också bra!

Läs mer och ansök här! 

@EU_Health #EUHealthAward #EUHPP

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider