Skolmåltiden i blickfånget denna vår

2022-04-21

I maj sker det flera internationella arrangemang kring skolmåltider och vårt svenska skolmåltidssystem är en förebild.

Generation Climate

Först ut den 3-4 maj är universiteten i Lund och Köpenhamn som bjuder in till en praktisk kurs för ökat lärande tillsammans med elever och lärare om måltidssystemets omställning. Kursen heter Generation Climate och den ger deltagarna möjlighet att under två dagar djupdyka i vilken roll undervisning har för ett hållbart matsystem. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment tillsammans med lärare och elever. De praktiska momenten bygger på projekt som lärare och elever har arbetat med kring mat, vetenskap och digitalisering inom projektet SESAM 21. Kursen ges i Köpenhamn, ej digitalt, och ger 2.5 ECTS.

Läs mer om innehållet i kursen “Generation Climate” och pedagogiken som den bygger på:

Dags igen för World Food Summit

En vecka fylld med skolmåltider

Save the date! Den 10-13 maj kommer School Meal Coalition att arrangera ett antal olika digitala webinarier och evenemang med fokus på skolmåltider. Håll utkik på Måltidsbloggen för mer information!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider