Vill du ha en tryckt beredskapshandbok?

2023-01-30

Beredskapshandboken för offentliga måltider färdigställdes och publicerades i höstas. Nu finns chans att ta del av tryckta exemplar.

 

Sedan den fysiska versionen av Beredskapshandbok för offentliga måltider blev färdig har den postats till måltids- och kostchefer i samtliga kommuner och regioner.

Nu har vi fått ytterligare en omgång med böcker, så den som önskar fler exemplar av handboken kan skriva ett mail till maltiden@slv.se och uppge önskat antal, namn och postadress. Vi skickar handböckerna kostnadsfritt.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider