41 procent av världens skolbarn har tillgång till skolmat

Fyra barn äter tillsammans med en förskolepedagog vid ett bord i en matsal.

2023-08-18

I dagarna öppnas åter dörrarna till klassrum och restauranger när närmre två miljoner elever i förskola, grundskola och gymnasium börjar skolan igen, eller gör sin första skoldag. Så här i skolstartstider kan man fundera över hur det ser ut med skolmåltider runtom i världen.

Måltider i skolan spelar en viktig roll för barns hälsa, utveckling och lärande och skolmatsprogram är ett av världens mest utbredda skyddsnät för att barn inte ska drabbas av hunger och svält. Globalt äter 418 miljoner barn skolmat. Men det är fortfarande 73 miljoner barn i de mest utsatta delarna av världen som inte kan förlita sig på ett näringsrikt mål skolmat om dagen.

Under coronapandemin stängde skolor över hela världen ner och barn gick miste om så mycket som två års utbildning. Men det var inte bara utebliven undervisning som drabbade elever runtom i världen, utan även utebliven näring som skolmåltiderna tidigare säkerställt. Under krisen startade det globala initiativet School Meals Coalition med fokus på att återuppbygga skolmatsprogram till samma nivå som innan pandemin och att till år 2030 ha förbättrat kvaliteten och effektiviteten så att alla barn har möjlighet att få ett säkert, hälsosamt och näringsriktigt mål mat som är hållbart producerat.

Idag är det fler elever än före pandemin som tar del av skolmåltider, men vissa låginkomstländer har inte kunnat bygga upp sina program igen vilket gör att de elever som är i störst behov av skolmat har minst tillgång. Exempelvis visar data att i låginkomstländer har 18 procent av eleverna tillgång till gratis eller subventionerade måltider, jämfört med medelinkomstländer där andelen är 39–49 procent och i höginkomstländer 61 procent.

Skolmåltider som en hävstång för mer hållbara matsystem

Ett annat pågående projekt är SchoolFood4Change som är ett EU-finansierat projekt som syftar till att förbättra skolmaten och främja hälsosamma matvanor bland barn. Projektet involverar 43 partners, 16 städer, 12 länder och 3 000 skolor. Projektet har utvecklat en mängd olika verktyg och resurser för att hjälpa skolor att erbjuda mer hälsosam mat, inklusive riktlinjer för måltidsplanering, utbildning för skolpersonal och pedagogiskt material för elever. Projektet syftar till att skapa långsiktiga förändringar i skolmaten och öka medvetenheten om vikten av hälsosam mat för barns hälsa och välbefinnande. Här i Sverige är det WWF som koordinerar projektet.

Vi ser fram emot ett gott och lärorikt läsår!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider