Vill du också arbeta med elevinvolvering för att få mer nöjda matgäster?

Elever som gör grupparbete.

2024-03-01

Den mest hållbara maten är den som äts upp. Och genom att involvera eleverna i hela resan – planering, tillagning och servering – ökar vi deras engagemang och förståelse för maten. På så sätt kan vi också öka viljan att äta.

Barn och unga har rätt till delaktighet, och elevinvolvering kan ske på olika sätt och på olika nivåer. Elever ska få berätta vad de tycker om skolmåltiderna, de ska få relevant information och få inflytande utifrån sin ålder och mognad.

Inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider har fyra kommuner provat olika lösningar för att öka både elevers och lärares involvering i skolmåltiderna. Välkommen att läsa om hur man kan väcka intresse för en ny råvara, hur elevinvolvering i processen för att bygga om en skolrestaurang ledde till ett mer trivsamt resultat, och mycket mer! Kanske blir du också inspirerad att prova något nytt?

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider