Bättre ro och relationer med frukost i skolan

En grupp elever äter tillsammans med en lärare i en matsal.

2022-09-19

Lugn och ro i klassrummet, bättre resultat och stärkta relationer. Att servera frukost i skolan har flera fördelar. Det kan Botkyrka kommun och Gränbyskolan i Uppsala intyga.

Frukost i skolan är något som uppmärksammas i debatten med jämna mellanrum. Men hur funkar det och hur påverkar det eleverna? Vi frågade två kommuner – Botkyrka och Uppsala – som infört frukost till alla elever.

Pilotprojekt i Botkyrka som växte

Från och med 2022 serveras gratis frukost i alla Botkyrkas skolor. Ett lyckat pilotprojekt i två skolor fick politikerna att bestämma sig. De ökade skatteintäkterna ska läggas på frukost till alla elever i grundskolan.

– Vi vet att det finns en koppling mellan inlärning och mat, sa kommunstyrelsens ordförande Ebba Östlin när vi intervjuade henne inför projektstarten i december 2021.

– Mätta magar bråkar mindre. Det blir lugnare i klassrummet och eleverna lär sig mer.

Når alla

Till och med kritiska lärare som hellre hade lagt pengarna på annat, ändrade sig när de såg resultaten från pilotstudien. Botkyrka har redan tidigare erbjudit frukost för de elever som vill, men det har inte lett till önskat resultat. Ebba Östlins förväntan var att det skulle fungera bättre om frukosten är organiserad och serveras till alla.

– På det sättet når vi alla som behöver nås, såväl trötta tonåringar som är sena i starten som de elever som av olika skäl inte får någon frukost hemma, förklarade Ebba Östlin.

Bättre relationer på Gränbyskolan

Gemensam frukost i skolan kan också bidra till bättre relationer, både mellan eleverna och mellan elever och skolpersonal. I Gränbyskolans lokaler i Uppsala dämpas ljuset i matsalen inför frukosten, som serveras från klockan 07.30 varje vardag. Det ska vara mysigt när elever och personal samlas för att äta frukost tillsammans inför skoldagen. Det är Gränby Allaktivitetshus, som huserar i skolans lokaler, som står för initiativet.

– Det ger oss en chans att prata med eleverna och kolla hur de mår och så, berättade Jaqline Claesson som är ansvarig för fritidsverksamheten i hela östra Uppsala och därmed också Allaktivitetshuset.

Elevernas önskemål

Här är frukosten ett resultat av elevernas egna önskemål. Av de 380 högstadieelever som går på skolan var det 71 procent som ville ha gemensam frukost. Även i Gränbyskolan märks att frukosten underlättar inlärningen och gör eleverna lugnare.

– Alla har inte tid, plats eller lust att äta frukost hemma, och det kan vara skönt och nyttigt med en lugn stund innan skolan börjar, påpekade rektor Cilla Peiro.

Minskat matsvinn

Ytterligare en fördel som märks av är att matsvinnet minskar eftersom eleverna inte är lika utsvultna när de kommer till lunchen.

– Är man jättehungrig är ju risken stor att man tar mer mat än man klarar av, berättade kökschefen Daniel Bergström.

Frukost i skolan som recept på såväl inlärning som trygghet, relationer och hållbarhet alltså. För mat handlar inte bara om vad man får i sig. Det är också något att samlas kring, som skapar trygghet och främjar relationer.

Frukost, bu eller bä? Skriv gärna till oss och berätta hur det ser ut hos dig!

Fakta om frukost i skolan

Sammantaget pekar forskningen på att näringsriktiga och kostnadsfria skolmåltider utjämnar skillnader i matvanor, och därmed ojämlikheter i hälsa. För att kunna titta på effekter av att servera frukost till alla elever krävs mer forskning på området och fördjupade analyser. Men helt klart är att frukost kan bidra till långsiktiga vinster för barn och för samhället i stort. Kanske är det därför inte så konstigt att frukostfrågan är het!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider