Hur går utvecklingen för offentliga måltider? Nu släpps resultaten!

2022-01-19

Hur står det till med landets kommunala måltidsverksamheter? Hur har måltiderna i din kommun utvecklats jämfört med grannkommunen eller det nationella snittet? Det kan vi avslöja idag när Livsmedelsverket publicerar den nationella kartläggningen av landets kommunala måltidsverksamheter.

För andra gången har Livsmedelsverket kartlagt Sveriges kommunala måltidsverksamheter. Idag publiceras resultaten i en rapporten Fakta om offentliga måltider 2021. Vi redovisar även data för varje enskild kommun, så att ni i er kommun kan jämföra er med andra kommuner och hitta inspiration för att ytterligare höja ambitionen kring måltidsarbetet. Av landets 290 kommuner deltog 238, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 82 procent. Kartläggningen omfattar frågor om bland annat kommunernas mål kring måltidernas miljöpåverkan, näringsriktighet, kommunernas måltidsstöd inom äldreomsorgen, barns/elevers behov av specialkost samt kommunens beredskap för måltider vid kris.

Ambitiösa klimatmål

Kommunernas måltider kan ha stor betydelse för om Sverige ska lyckas ställa om till en livsmedelskonsumtion som är hållbar för hälsan och miljön. Trots att det ännu saknas nationella mål för livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan visar kartläggningen att en tredjedel av kommunerna har gått före och satt egna, lokala mål. Det mesta ambitiösa målet innebär måltider med 30 procent lägre klimatavtryck jämfört med genomsnittet, som är 1,9 kg CO2e/kg livsmedel enligt statistik från Ekomatcentrum. Har din kommun ännu inte något klimatmål? Varför inte ringa upp en kommun har och höra hur de tänkt och hur de jobbar?

Livsmedelsstrategins mål om ekologiskt har effekt lokalt

I Sveriges livsmedelsstrategi finns målet att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter år 2030. Detta mål har fått bred spridning lokalt, 70–80 procent av kommunerna har mål för sina livsmedelsinköp. Målen handlar främst om ekologiskt, men även mål om närproducerade och svenska livsmedel nämns. 19 kommuner rapporterar att de har ett eko-mål som är lika med eller över målet det nationella målet om 60 procent ekologiskt.

Helhetsperspektiv för att undvika målkonflikter

För att måltiderna ska vara hållbara för miljön behöver hänsyn tas till flera olika aspekter. Ett tjugotal kommuner uppger att de har satt mätbara mål för tre viktiga miljöaspekter – klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn – och erbjuder dessutom dagligen ett vegetariskt alternativ till (så gott som) alla elever som vill ha det. Genom att ha ett helhetsperspektiv på måltidernas miljöpåverkan och låta fler hållbarhetsmål samverka istället för att konkurrera kan målkonflikter undvikas och fler miljömål uppfyllas.

Kommuner med helhetsperspektiv

Här listar vi de kommuner som, i Livsmedelsverkets kartläggning, har uppgett att de har mätbara mål för måltidens klimatpåverkan, livsmedelsinköp och matsvinn, och som erbjuder ett vegetariskt alternativ till alla elever varje dag i minst 75 procent av skolorna. Utöver dessa kan det finnas ytterligare kommuner som har ett ambitiöst miljöarbete kring måltiderna, vilket inte framkommit i kartläggningen.

 • Arboga kommun
 • Bengtsfors kommun
 • Borlänge kommun
 • Eslövs kommun
 • Falköpings kommun
 • Falu kommun
 • Grästorps kommun
 • Helsingborgs stad
 • Härnösands kommun
 • Järfälla kommun
 • Malmö stad
 • Melleruds kommun
 • Nykvarns kommun
 • Sotenäs kommun
 • Tjörns kommun
 • Ulricehamns kommun
 • Uppsala kommun
 • Vara kommun
 • Vaxholms stad
 • Åmåls kommun
 • Örebro kommun

Grattis till er och till ett gott arbete med att sätta mål för miljösmarta måltider!

Material och länkar

Under våren kommer vi att fördjupa oss i flera delar av kartläggningen, men redan idag går det att hitta allt material och samtliga resultat på vår webbplats:

Vill du höra mer?

Fredagen den 4 februari 2022 bjuder Livsmedelsverket in till ett lunchwebinarium där vi presenterar resultaten från kartläggningen inklusive resultaten från matsvinnsmätningar.

För att anmäla dig skickar du ett mail till maltiden@slv.se senast 1/2.

Välkommen!
 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider