Ansträngd ekonomi för många - hur påverkas måltidsverksamheten?

Kö i skolbespisningen av skolelever årskurs 5.

2023-01-20

De höjda livsmedelspriserna får konsekvenser för alla, särskilt de som har det sämst. I media rapporteras det om skolor som märker av att det går åt mer skolmat än väntat.

En ökad efterfrågan på skolmat kan innebära utmaningar för måltidsorganisationer, om inte budgeten har justerats efter den ökade efterfrågan eller prisökningar. 
 
Vi vill gärna veta mer om hur det ser ut för måltidsorganisationerna och ta del av era erfarenheter, utifrån det rådande samhällsläget. Har ni i er organisation märkt av en högre efterfrågan på skolmaten? Hur har ni hanterat de förändrade förutsättningarna? 
 
Skriv gärna några rader till oss och berätta!

 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider