Så stärker vi offentliga måltiders beredskap!

Kvinna letar bland torrvaror i lager.

2023-05-25

Sedan beredskapshandboken för offentliga måltider publicerades i höstas tar vi tillsammans nya kliv framåt i beredskapsarbetet. Under våren har vi fått möjlighet att träffa många av er vid seminariedagar i länsstyrelsernas regi, vid ett välbesökt upptaktsmöte den 17 april och så snart igen – vid MATtankens första nätverksträff för det nystartade beredskapsnätverket!

I mars kunde vi berätta om Livsmedelsverkets fortsatta arbete med att stötta offentliga måltidsverksamheter i beredskapsarbetet genom exempelvis stöd för erfarenhetsutbyte, samverkan och nätverkande men även kommunikation, utbildning eller annat som kompletterar beredskapshandboken.

Insikter från upptaktsmöte i april

I april bjöd vi in till ett upptaktsmöte för att berätta om vårt projekt 2023-2024: Stärka kommunernas förmåga att upprätthålla den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.

Det viktigaste syftet med mötet var att fånga vilket behov av stöd som finns ute i kommunerna för att ta nya kliv i beredskapsarbetet. Utifrån svar från de drygt 180 deltagarna kunde vi konstatera att:

  • 10 procent arbetar kontinuerligt med beredskapshandboken
  • drygt hälften har börjat arbeta med stöd av beredskapshandboken

De största utmaningarna i beredskapsarbetet ansåg deltagarna var resurser i form av tid och pengar, samverkan och samordning, kunskap och metoder. Det viktigaste att få stöd i ansågs vara tydligare ramar i form av uppdrag och prioriteringar, kunskap och utbildning, och samverkan, inte helt otippat med tanke på kommunernas utmaningar. Men även stöd i nätverkande, erfarenhetsutbyte och kommunikation lyftes fram!

Vi frågade också deltagarna om vilka delar av beredskapshandboken som de vill fördjupa sig mer i, och högst upp på topplistan står krismenyer och lager, tätt följt av kontinuitetshantering för måltidsverksamhet och därefter övningar, upphandling och livsmedelsförsörjning.  

Svaren vi fick in i vår undersökning är till stor hjälp för oss på Livsmedelsverket när vi nu planerar det fortsatta arbetet för att stötta verksamheterna.

MATtanken samordnar beredskapsnätverk – missa inte första träffen den 1/6

I arbetet framåt samarbetar vi med Jordbruksverket genom MATtanken. Tillsammans startar vi upp ett digitalt beredskapsnätverk för att fortsätta stötta och stärka måltidscheferna i arbetet med att ta fram beredskapsplaner med beredskapshandboken som stöd. Anmäl dig för att få inbjudningar till nätverksträffar samt löpande information om vad som är på gång i arbetet kring beredskap och offentliga måltider.

Seminariedagar med Länsstyrelsen

Livsmedelsverket har många kontakter med länsstyrelsen när det gäller beredskap för mat och dricksvatten. Sedan 2020 har vi fått möjlighet att tillsammans med länsstyrelser runt om i landet arrangera workshops och seminariedagar för att stärka beredskapen för de offentliga måltidsverksamheterna. Under våren har vi både digitalt och fysiskt besökt både Skåne, Jämtland/Härjedalen, Stockholms län, Örebro län och inom kort även Jönköpings län, för att träffa måltidschefer och beredskapssamordnare i både kommuner och regioner för att underlätta samverkan och nätverkande inom och mellan organisationerna. Det har varit mycket roligt och givande!

Under de två kommande åren hoppas vi få arrangera fler möten tillsammans med andra länsstyrelser och att olika former av nätverk/samverkansforum skapas eller förstärks. Hör gärna av er till länsstyrelsen om ni ser ett behov av workshop eller seminarium.

Öva - temat för årets beredskapsvecka

Sedan flera år tillbaka har Myndighetens för samhällsskydd och beredskap initierat Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) för att öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 och årets tema är öva öva öva. Har din organisation redan planerat någon aktivitet under veckan? Skriv gärna och berätta!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider