Inspiration för dig som vill koppla samman skolmåltid och pedagogik

Elever sitter på bänkar i ett växthus och räcker upp händerna.

2024-01-18

Genom att undersöka skolmåltiden ur ett pedagogiskt perspektiv kan barn och unga lära sig om hållbar mat. Om dessutom kök och pedagoger hittar metoder för att samarbeta kan man öka elevernas engagemang och kunskap om både måltiden och livsmedelssystemet.

Men det är många idag som upplever att det är svårt att koppla samman skolmåltiden och pedagogiken. Inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider har tre kommuner experimenterat kring hur sådana samarbeten kan gå till, och vi har beskrivit deras experiment i fem artiklar.

Välkommen att läsa om bland annat foodfluencers, matmarknad på skolgården och nya sätt att upptäcka råvaror! Kanske blir du också inspirerad att prova något nytt?

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider