Pepp på Generation Pep!

2022-12-02

Nyligen arrangerades Pep Forum, där 1400 engagerade deltagare samlades för att bli inspirerade att fortsätta arbeta för en hållbar framtid för barn och unga. Sedan i våras är Livsmedelsverket officiell kunskapspartner till Generation Pep, som är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa.

Livsmedelsverkets Elin Sandström och Emelie Eriksson deltog i programmet under Pep Forum och talade om barn och ungas matmiljöer och vilka förutsättningar barn har att äta hälsosamt och hållbart under en skoldag, vilket Livsmedelsverket kartlagt.

Tre viktiga medskick för att förbättra barns möjligheter att äta hälsosamt var:

  1. Servera frukt! Hjälp barnen att äta mer frukt och grönt genom att erbjuda alla en frukt under dagen.
  2. Våga fråga! Fråga eleverna om de tycker att skolan är en trygg och trivsam plats att vara på - det inkluderar skolrestaurangen!
  3. Visa vägen! Sätt gränser för vilken typ av mat som ska vara tillgänglig under skoldagen. Men ta hjälp av eleverna för att ta fram ett schysst utbud i skolkafeterian så att de inte vill gå någon annanstans!

Missade du Pep Forum den 16 november?

I november arrangerades den årliga konferensen Pep Forum, som i år hade temat "Alla barns rätt till en god hälsa" och tog avstamp i Pep-rapporten 2022 som bland annat bekräftar att barn som lever i områden med socioekonomiska utmaningar tenderar att leva mindre hälsosamt än andra. Hälsoklyftan i Sverige är påtaglig och trenderna pekar åt fel håll.

Gå gärna in och titta på Pep Forum i efterhand. 

Generation Pep arbetar för barns och ungas hälsa

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. Generation pep verkar inom ett flertal arenor och har tagit fram verktyg för hur exempelvis skolor och förskolor kan arbeta för att främja hälsa bland barn.

Förutom pilotprojektet Pep Kommun, där Livsmedelsverket finns med i rådgivargruppen, finns många andra spännande initiativ och verktyg - alla med syftet att förbättra barns hälsa. Verktyget Pep Kiosk har utvecklats i samarbete med Livsmedelsverket och ger ett stöd för hur skolor kan arbeta med ett hälsosamt utbud i skolkafeterian, eller andra typer av kafeterior eller matställen där barn och unga vistas!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider