Reflektioner från Skolriksdag

Livsmedelsverkets monter på en konferens för skolans beslutsfattare.

2023-05-29

Vilken är er största utmaning i måltidspusslet? Den frågan ställde vi till deltagarna på Skolriksdag 2023 som gick av stapeln den 8-9 maj i Stockholm.

Skolriksdagen är en mötesplats för de som leder och styr skolan. Vartannat år anordnar Sveriges Kommuner och Regioner konferensen som samlar politiker, ledande tjänstemän och rektorer kring centrala frågor för skolans utveckling.

Skolmåltiden och dess betydelse för skolan och elevernas prestation lyste med sin frånvaro i programmet, men i vår monter var det desto fler som ville prata skolmat. Det var framförallt politiker som stannade till för att både inhämta information och lyfta aktuella frågor. Exempelvis var det många som adresserade frågan med att få budgeten att gå ihop utifrån den senaste tidens höjda priser på livsmedel och el, närproducerade livsmedel och skolrestauranger som skulle behöva rustas upp. Vi ser från många olika håll att engagemanget och viljan att servera god, näringsrik och hållbar mat är stort.

Och precis som att vi har skolmåltiden som hjärtefråga så är också skolmåltiden en viktig fråga för eleverna. Sveriges Elevkårer, som även deltog på konferensen, släppte förra året rapporten "Lyssna på eleverna" där skolmåltiden lyfts som en av de viktigaste frågorna för en bättre skola.  Vi är många som vill ta stora kliv framåt i utvecklingen av skolmåltiderna, att till och med putta hela systemet i en mer hållbar riktning. Men den allra mest grundläggande starten är att prata med eleverna, att skapa samtal som går djupare än om vad de önskar se på menyn. Både vi på Livsmedelsverket och andra verksamheter skulle kunna hjälpa till mer i arbetet med att dela metoder för att fler medskapande samtal ska ske runtom i restaurangerna, och därmed bidra till en ökad involvering av eleverna i skolmåltidernas utformning och på sikt kanske även en bättre skola.

Hur gick det då med frågan som vi ställde om vilken som är den största utmaningen? Besökarna fick lägga en grönsak i den glasburk som representerade den pusselbit i måltidsmodellen som de såg som sin största utmaning. Och den vinnande pusselbiten blev, inte helt otippat,  "Integrerade måltider". Men genom samtalen med deltagarna fick vi också insikter i att "integrerade" inte är ett självklart begrepp för alla. Här har vi en hel del arbete kvar att göra både med att få skolmåltiderna integrerade i skoldagen och användas som mer än en paus men också för att såväl beslutsfattare som personal i skolan ska förstå vad det är vi menar med integrerade - vi behöver bli bättre på att prata "skolspråk".

Tack för alla goda och trevliga möten under dagarna!

/Elin, Emelie, Jorun, Jennie och Camilla

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider