Studio MATtanken: sälja svinnlådor – hur har andra gjort?

2022-02-17

Matsvinnsarbete omfattar planering och aktiviteter i många led, inte minst är det viktigt att arbeta för att minska matsvinnet så tidigt som möjligt i livsmedelskedjan. Trots bra rutiner i köket och koll på antalet matgäster uppstår det ändå visst svinn vid bufféserveringen. Att hitta lösningar för att rädda den maten är en av flera aktiviteter som kan minska matsvinnet.

I nästa sändning av StudioMATtanken, fredagen den 25 februari kl. 8. 30-9. 15, kommer samtalet att kretsa kring goda exempel och erfarenheter från kommuner som tar hand om överbliven mat genom att sälja så kallade “svinnlådor” eller “klimatlådor”. Det kan vara en medhavd eller tillhandahållen matlåda som fylls med mat från serveringslinjen som sedan säljs till elever eller personal. På så sätt kan mat som inte kan sparas och användas vid ett senare tillfälle räddas från att bli matsvinn.

Boka in alla vårens studiosamtal redan nu:

  • Studio MATtanken. Utgångspunkten är Livsmedelsverkets nationella kartläggning, med särskilt fokus på måltiderna i äldreomsorgen. Hur får man till dygnets alla måltider inom särskilt boende och hur kan de bidra till struktur för dagen? Fredag 25 mars, kl. 08.30-09.15.
  • Studio MATtanken. Mer information kommer senare. Fredag 29 april, kl. 08.30-09.15.
  • Studio MATtanken. Mer information kommer senare. Fredag 3 juni, kl. 08.30-09.15.

Läs mer:

Läs gärna vårt tidigare inlägg på Måltidsbloggen om vad som gäller för att kommuner ska få sälja, skänka och ta emot överbliven mat.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider