Filmtips - så lyckas du med integrerade måltider!

Man i vårdkläder bär frukostbricka. I bakgrunden vårdklädd kvinna.

2023-02-03

Att få till integrerade måltider i vården och omsorgen är ingen enkel match, men lyckas man kan måltiderna bidra till många mervärden som både ökar livskvaliteten och minskar vårdtyngden. Nu finns en pedagogisk och inspirerande film som tar sig an hur man lyckas! Använd filmen för att inspirera och höja kunskapen hos såväl beslutsfattare som vård- och måltidspersonal!

Expergrupp måltid, inom sjukhusnätverket Best Service, har tagit fram filmen om integrerade måltider, som är den tredje i raden med Livsmedelsverkets Måltidsmodell som utgångspunkt.

Med integrerade sjukhusmåltider menas att dygnets alla måltider är integrerade som en naturlig del av vården. De kräver samverkan mellan professioner och ett medvetet arbetssätt kring måltider i hela verksamheten, men kan i gengäld bidra till högre vårdkvalitet. Måltiderna på sjukhus är grunden för nutritionsomhändertagandet och därmed en del av den medicinska behandlingen och omvårdnaden.

Filmen om integrerade måltider kan med fördel användas både på sjukhus och inom äldreomsorgen för inspiration. Varför inte vid vid dragning för ledningsgruppen, vid utbildning av kostombud, på vårdavdelningarnas APT eller vid rekrytering av måltidspersonal?

Utbildningsfilmer om trivsamma och säkra måltider

Sedan tidigare finns filmerna om säkra respektive trivsamma måltider. Filmerna passar som utgångspunkt för utvecklingsarbete eller kompetensutveckling.

Fler tips på utbildningsmaterial 

Letar ni fler tips på utbildningsmaterial om måltider i vård och omsorg?

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider