Save the date! Webbinarium 25/9: Nya nordiska näringsrekommendationer – vad innebär de och vad händer nu?

Stor familj samlade i ett kök som tittar in i kameran

2023-05-11

I juni lanseras uppdaterade nordiska näringsrekommendationer, NNR. För första gången vävs hälsa och miljö ihop i rekommendationerna – men vad innebär det och hur har det gått till? Och vad händer sen – hur tar Livsmedelsverket NNR vidare i det praktiska arbetet med bland annat nya kostråd? Välkommen på webbinarium där vi tittar närmare på detta!

På webbinariet berättar bland annat Rune Blomhoff, ordförande i NNR-kommittén, om NNR-uppdraget och hur kommittén tagit sig an uppgiften från Nordiska ministerrådet. Vi får höra hur avvägningar mellan hälsa och miljö har gjorts och de vetenskapliga motiven bakom olika förändringar i rekommendationerna.

De nordiska näringsrekommendationerna är grunden för de svenska kostråden, nationella riktlinjer för offentliga måltider och mycket annat arbete kopplat till mat och hälsa. Men hur ska NNR anpassas till svenska förhållanden och hur kan kostråd och riktlinjer komma att påverkas? Det ger Livsmedelsverket en första inblick i.

Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström inleder och avslutar webbinariet.

Programmet är ännu inte helt fastställt, mer information kommer när det närmar sig. Men boka kalendern redan nu!

Datum: 25/9 kl 13-15

Länk till det inspelade webbinariet:

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider