Uppdaterade rekommendationer från Kost & Näring om specialkost

Tre små svarta skyltar med orden glutenfri, mjölkfri och laktosfri.

2023-03-17

Drygt tre år efter den första versionen – och en stor mängd ändringar, tillägg och justeringar senare – är nu Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola, version 2.0 publicerade.

Precis som tidigare är syftet med Kost & Närings nationella rekommendationer för hantering av specialkost och anpassade måltider är att ge vägledning för måltidsverksamheter inom förskola och skola när det gäller hanteringen av – och rätten till – specialkost och anpassade måltider för barn/elever.

Komplext med flera styrande lagstiftningar

Att frågan är komplex är inget nytt och många olika lagstiftningar och därmed myndigheter styr området. Idag saknas tyvärr fortfarande myndighetsgemensamma riktlinjer och i vissa frågor finns stort utrymme för olika tolkningar på kommun- och verksamhetsnivå. Av den anledningen är Kost & Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i skola och förskola en viktig vägledning där branschorganisationen tolkat lagstiftningen och pragmatiskt hittat vägval för att förenkla för branschen att tillgodose god och näringsriktig mat för alla. 

Livsmedelsverket välkomnar rekommendationerna

Det är viktigt att barn med rätt till specialkost och anpassade måltider verkligen får mat de mår bra av. Livsmedelsverket välkomnar den reviderade versionen där flera områden utvecklats och fördjupats. Dessutom överensstämmer nu rekommendationerna väl med Livsmedelsverkets rekommendationer när det gäller vegansk mat. Det är mycket positivt och kommer att underlätta för måltidsverksamheten som nu får enhetliga budskap. En förhoppning är att rekommendationerna ytterligare ska bidra till att höja kompetensen om specialkost och anpassade måltider så att barn och elever kan känna sig trygga med maten de äter.

Vi på Livsmedelsverket är mycket angelägna om att arbeta tillsammans med de andra myndigheterna på området för att fortsätta tydliggöra hur anpassningar görs på bästa sätt.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider