Guldkorn, tips och tankar från utvecklingsarbete

2022-02-24

Innovationskraften i skolmatssystemet är stor och det finns många goda exempel på arbetssätt som utvecklar måltiderna att sprida och plocka upp. Därför testar vi i projektet Ett nytt recept för skolmåltider att tillsammans med MATtanken genomföra fyra tematräffar för att sprida goda exempel och skapa ett nätverk för fördjupat erfarenhetsutbyte. På sikt vill vi utveckla nätverket med både fler aktiviteter och aktörer.

På MATtankens webbplats finns alla de goda exempel som hittills delats av kommuner i nätverket beskrivna.

Ett nytt recept tar sig ut i världen

Ett nytt recept för skolmåltider presenterades på FN:s toppmöte för ett hållbart livsmedelssystem, Food Systems Summit, i september 2021. Och i januari 2022 var det dags för nästa internationella framträdande. I samband med Sweden Innovation Days, på världsutställningen i Dubai, visades en film om projektet. Världsutställningen var ett megaevent där 5000 personer från mer än 90 länder deltog!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider