Ta del av lärdomar och pågående arbete i projektet Ett nytt recept för skolmåltider den 5 oktober

Illustrationen föreställer skolbarn i en skolrestaurang. På bilden finns även texten "Ett nytt recept för skolmåltider".

2023-09-18

I missionen Ett nytt recept för skolmåltider utforskar myndigheter och kommuner omställningen till ett hållbart skolmåltidssystem. Under Innovationsveckan bjuder vi genom fem olika seminarier in er för att ta del av lärdomar, arbetsmetoder och pågående processer från olika delar i projektet. Varmt välkomna att följa med oss hela eller delar av förmiddagen den 5 oktober!

PROGRAM 5 OKTOBER

8.30 – 9.00 Ett nytt recept för skolmåltider – en förmiddag om hur myndigheter och kommuner arbetar tillsammans för ett hållbart skolmåltidssystem.

Hur ett missionorienterat arbetssätt kan användas för att skapa systemförändring. Lärdomar och erfarenheter från projektet.

Medverkar: Livsmedelsverket, Vinnova

9.00 – 09.40 Ungdomsperspektiv – en fråga för vuxna!

Metoder för att få med ungdomsperspektiv i förändringsarbete inom skolan. Karlstad kommun berättar om sina erfarenheter.

Medverkar: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Karlstad kommun

09.50 – 10.30 Upphandla i en app?

Teknik för att underlätta lokala affärer mellan producenter och kockar.

Medverkar: Naturvårdsverket, Upphandlingsmyndigheten, Karlstad kommun, Vallentuna kommun

10.40 – 11.20 Från stuprör till samarbete – hur gör man det viktiga till ett ”måste” och hur går man från enskilda aktiviteter till Hela skolan – hela dagen?

Att göra skolmåltiden till en skolangelägenhet och inte bara kostenhetens ansvar genom att skapa samsyn och ett lustfyllt samarbete med gemensamma mål.

Medverkar: Vallentuna kommun

11.30 – 12.00 Erfarenhetsbanken ger spridning åt framgångsrika arbetssätt – så kan du bidra till hållbara skolmåltider!

Från inspiration till genomförande – Erfarenhetsbanken för hållbara offentliga måltider samlar och sprider metoder och arbetssätt.

Medverkar: MATtanken på Jordbruksverket, Livsmedelsverket

Läs mer om respektive programpunkt och anmäla dig via Innovationsveckans webbplats.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider