Nätverket Noll undernäring - Måltidslösningar i ordinärt boende

Två äldre personer äter mat i ett kök.

2023-05-17

Via Nätverket Noll undernäring kan du dela erfarenheter, diskutera, få ny kunskap och inspiration till hur vi kan hjälpas åt att utrota undernäring hos äldre.

Träff i nätverket Noll undernäring

Nollvisionen för undernäring hos äldre bjuder in till nätverksträff på temat måltidslösningar i ordinärt boende. Träffen inleds med två kortare inspirationspresentationer därefter öppnas det upp för samtal i mindre grupper.

Inspirerar gör:

Kävlinge kommun, som kommer att berätta om sin nyligen implementerade måltidsservice, där äldre har möjlighet att välja ur en hel meny av goda, näringsrika, kylda måltider, som levereras hem till dörren. 

Dalby måltidsgille, representerad av initiativtagaren Sven Holmgren, som har en inspirerande idé med många vinnare, där äldre erbjuds god mat och social samvaro till reducerat pris på ortens restauranger. 

Nollvisionen för undernäring hos äldre

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en systemförändring som ska få bort undernäringen hos äldre. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova. Livsmedelsverket deltar som partner i projektet.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider