29 september är det internationella matsvinnsdagen!

35 kilo mat och dryck som är uppställt som ett berg.

2022-09-28

I morgon, torsdagen den 29 september, är det dags för den tredje Internationella matsvinnsdagen. En dag då FN uppmuntrar oss alla i världen att tänka extra mycket på att förebygga matsvinn i våra verksamheter och vardag. Bara i svenska hushåll slängs 35 kilo mat och dryck per person och år – ett helt berg av matsvinn. Livsmedelsverket vill att matsvinnsberget ska bort, och här kan de offentliga måltidsverksamheterna visa vägen!

Mat, klimat och miljö hänger ihop. Matsvinnet står för mellan 8 och 10 procent av allt utsläpp av växthusgaser i världen. Att minska matsvinnet är därför ett viktigt bidrag till klimatet. FN har som mål i Agenda 2030 att halvera det globala matsvinnet, och att minska svinn och förluster i hela livsmedelskedjan.

Matsvinnsberget – ett berg som inte ska finnas

Allra mest mat slängs i hushållen. För att göra detta mer konkret har Livsmedelsverket tagit fram en illustration som kallas matsvinnsberget. Den visar hur mycket mat som slängs varje år per person både i sopkorgen och vasken. Genom att visa all mat som kastas varje år, helt i onödan, hoppas vi att fler blir medvetna om hur viktigt det är att inte slänga mat 

Dags att mäta matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider