StudioMATtanken 25 mars – fokus på beredskapsfrågan

2022-03-17

Den 25 mars kl. 8.30 – 9.15 öppnar StudioMATtanken upp för möjligheten att dela erfarenheter och frågor kring beredskap i offentliga måltidsverksamheter.

Måltidsberedskap i 6 av 10 kommuner

Beredskapshandbok på gång

Ett omfattande arbete med att ta fram en beredskapshandbok för offentliga måltider pågår på Livsmedelsverket. I väntan på att den publiceras finns information om beredskap för offentliga måltider på webbplatsen.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider