Tematräff 8 november - Nya sätt att upphandla

Barn hälsar på en ko på en bondgård. Kon slickar på barnets hand.

2023-11-03

Onsdagen den 8 november klockan 13.30-15.00 arrangerar MATtanken en digital tematräff som fördjupar sig i några av de erfarenheter på temat upphandling som är delade i Erfarenhetsbanken.

Medverkande vid tematräffen:

Ökad samverkan med ny grossist ger mer lokalproducerat på tallriken

Kostcheferna Espen Rognstad, Ödeshögs kommun och Markus Gustafsson Vadstena/Boxholms kommuner berättar om hur de i deras inköpssamverkan valt ett nytt tillvägagångssätt i den senaste upphandlingen av livsmedel. Det resulterade bland annat i ett avtal med ökat utbud av närproducerade produkter och ett tätare samarbete med grossisten.

Nu har varje kök har en egen bondgård

Verksamhetsstrateg Carolin Palomaa, Skellefteå kommun, berättar om en upphandling som gjordes för att öka kontakten mellan kök och gårdar och ge förutsättningar för elever att få mer kunskap om var maten kommer ifrån. Upphandlingen har lett till att köken/skolorna nu har en "egen bondgård".

Transparent inköpspris med ett fast påslag

Kostchef Markus Östling, Staffanstorps kommun, berättar om den upphandling man genomfört där både livsmedel och kem-varor finns med samma avtal. Målet var också att få till en mer transparent prissättning, samt samordnade varuleveranser med grossisten som samarbetspart.

Skaff – enklare upphandling av livsmedel

Sebastian Fjäll, upphandlare i Vallentuna kommun, och Alain Grenard, kostchef i Karlstads kommun, kommer berätta om en ny app som ska underlätta upphandling och avrop av varor producerade i närområdet. Appen håller på att utvecklas av kommunerna i samverkan med Naturvårdsverket och Upphandlingsmyndigheten.

 

Tematräffen är en del av projektet Ett nytt recept för skolmåltider. Projektet finansieras av Vinnova och koordineras av Livsmedelsverket.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider