Hur används Nyckelhålet i offentliga måltider?

Annons med texten "Ät som vanligt. Fast lite bättre.". Tjej med blå munkjacka äter en jordgubbe.

2023-06-08

Livsmedelsverket jobbar kontinuerligt med att utveckla Nyckelhålsmärkningen, både för att öka efterfrågan på och utbudet av produkter som är ett mer hälsosamt val inom sin livsmedelsgrupp. I våras vände vi oss till dig som måltidschef eller kock inom kommun eller region för att höra hur Nyckelhålet används inom offentliga måltidsverksamheter. Resultaten visar att det finns potential att öka användningen av Nyckelhålet även inom offentliga måltider.

Undersökningen bestod av en kort webbenkät som kompletterades med tre djupintervjuer med representanter för de offentliga köken.

Hälften av de som svarade använde Nyckelhålet aktivt

Hälften av de 20 som besvarade enkäten angav att de tagit ett aktivt beslut inom organisationen att välja Nyckelhålsmärkta produkter där det går. I många fall handlade det om att använda Nyckelhålet för att guida till bra val inom mellanmålsprodukter som bröd, smörgåsfetter, flingor och müsli. Bland de verksamheter som inte aktivt använde Nyckelhålet kunde anledningen vara att kompetensen att välja hälsosamt ändå finns, att fokus landat på andra märkningar eller att man framförallt köper in efter avtal och pris.

Bröd, mejeri och matfetter i topp, men önskan om mer helfabrikat

De livsmedelsgrupper där det framförallt köps in Nyckelhålsmärkta produkter är bröd, mejeri, matfetter och frukostflingor. Det är också bland dessa grupper som utbudet av Nyckelhålsmärkta produkter är störst. Helfabrikat som till exempel köttbullar och fiskpanetter tillhör den produktgrupp som flest önskade att det fanns ett större utbud Nyckelhålsmärkta produkter i.

Hur kan användningen av Nyckelhålet inom offentliga måltider öka?

Tydligare ambitioner och mål från politiker eller tjänstemän inom kommun och region ansågs ha störst påverkan för ökad användning av Nyckelhålet, enligt dem som besvarade enkäten. Även mer lättillgänglig information om vad Nyckelhålet innebär angavs som en faktor som skulle kunna göra skillnad. Från Livsmedelsverket efterfrågas ökad marknadsföring även mot offentliga måltider tillsammans med information om vad Nyckelhålet står för.

Resultaten bekräftades i stor grad i de tre djupintervjuerna. Ytterligare aspekter som lyftes där var vikten av att maten som serveras faktiskt accepteras och äts upp.

Vi vill rikta ett stort tack till er som medverkade!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider