LSS-nätverket träffas den 7 februari

Närbild på ett par fötter som trampar pedalerna på en cykel i fart ut efter en väg.

2024-01-25

Den 7 februari kl. 8.30-9.30 bjuder LSS-nätverket in till en digital träff för att dela erfarenheter kring främjandet av hälsosamma matvanor.

Denna träff fokuserar vi på Hälsan spelar roll som är en metod för att främja och bidra till hälsosamma levnadsvanor för personer med beviljad LSS-insats. Vi inleder träffen med en introduktion till Hälsan spelar roll och tar därefter del av erfarenheter från verksamheter i Vetlanda som arbetar med metoden. Det kommer finnas tid för frågor och reflektioner.

Presenterar gör:
Inga-Lill Hafström, Kommunal utveckling Jönköpings län
Frida Sköld, Vetlanda kommun
Hanna Sundbom, Vetlanda kommun

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider