Beredskapshandboken för offentliga måltider ute nu

Grill i förgrunden med upplagda korvbröd i bakgrunden.

2022-09-30

Aldrig förr har beredskapsfrågor varit lika aktuella som nu. Därför är vi glada att kunna meddela att Beredskapshandboken för offentliga måltider nu finns publicerad. Använd den som stöd i ditt eget beredskapsarbete – eller som verktyg för att öka medvetenheten om vad som krävs för att kunna servera måltider i vård, skola och omsorg även under störning eller kris.

De offentliga måltiderna är en viktig del för att samhället i stort ska fungera. Genom att i förväg planera, samverka och öva kan beredskapen för oväntade störningar stärkas.

Livsmedelsverket har, tillsammans med andra aktörer, tagit fram en handbok som ska stödja måltidsorganisationer i kommuner och regioner i deras arbete med att ta fram beredskapsplaner. Handboken vänder sig framför allt till chefer för måltidsorganisationer, och med hjälp av vägledning, andras erfarenheter, mallar och checklistor får de stöd i arbetet med att ta fram egna beredskapsplaner för måltidsverksamheten.

Varje måltidsorganisation har sina egna förutsättningar att ta hänsyn till i beredskapsarbetet. Handboken ska därför användas som stöd och inspiration, och inte ses som ett facit.

Krisberedskapsveckan 2022

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider