Nu kartlägger vi matsvinnet på sjukhus - för första gången!

Matrester som slängs från en tallrik ner i en sophink.

2023-01-25

För att kunna följa upp målet i Agenda 2030 - att halvera matsvinnet - behöver matsvinnet mätas och dessa data behöver samlas in för att vi ska få nationell statistik. Redan i slutet av förra året drog Livsmedelsverkets tredje kartläggning av matsvinn inom offentlig måltidsverksamhet igång och nu är det dags att sätta luppen på regionernas matsvinn.

Varför behöver matsvinnet kartläggas?

I dagarna går en matsvinnsenkät ut till samtliga regioner. Den ligger till grund för Livsmedelsverkets kartläggning av sjukhusens matsvinn. Matsvinn är mat som kastas men som hade kunnat ätas om den tagits hand om på ett annat sätt. Att slänga mat är ett slöseri med naturresurser, en onödig miljöpåverkan och bortkastade pengar. Genom att mäta får vi kunskap om var matsvinnet uppstår, en förutsättning för att skapa riktade åtgärder för att minska matsvinnet.

Vi hoppas att resultaten från kartläggningen får stor betydelse och användning, både för måltidspersonal, för chefer och andra beslutsfattare. Resultaten kommer att sammanställas under året och presenteras i en rapport och på Livsmedelsverkets webbplats. Resultaten kommer också att presenteras i Kolada. För oss på Livsmedelsverket är kartläggningen viktig för att följa utvecklingen över tid.

Vilka siffror frågar vi efter?

Vi samlar in data på matsvinn som mätts under minst 5 dagar. De nyckeltal som efterfrågas är:

  • Kökssvinn/produktionssvinn per portion
  • Serveringssvinn/ätande
  • Tallrikssvinn/ätande
  • Konsumtion/ätande

Insamlingen pågår fram till den 10 mars och därefter sammanställs och analyseras resultaten.

Minskar matsvinnet?

I slutet av 2022 fick vi in resultat från en majoritet av landets kommuner. Ett stort tack för det! Utan era ansträngningar skulle vi inte kunna följa upp hur stort matsvinnet är i skola, förskola och äldreomsorg och om det minskar! Nu pågår ett internt arbete på Livsmedelsverket med att sammanställa matsvinnsdata från kommunerna. Under 2023 kompletteras dessa med matsvinnsdata från regionerna. Därefter kommer resultaten från både kommuner och regioner att presenteras. Då vet vi mer om hur stort matsvinnet är och om vi närmar oss målet i Agenda 2030.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider