Skolmåltidernas koppling till Agenda 2030

Karta med illustrationerna för alla sjutton globala mål för hållbar utveckling.

2023-06-13

Varje dag serveras det omkring 1,3 miljoner måltider i skolan. Måltiderna i skolan har stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. Och med tanke på den stora volym mat det är frågan om så är det relevant att se på måltiderna ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vad vi äter och hur vi hanterar maten påverkar miljön och samhället på många sätt. All konsumtion orsakar på något sätt utsläpp av växthusgaser, och en del livsmedel påverkar miljön mer än andra. Det är därför av stor betydelse för miljön vilken mat vi väljer att äta. Men hållbarhet handlar inte bara om miljön – det handlar även om social hållbarhet, som trivsel, och ekonomisk hållbarhet. 

Vi behöver arbeta för en förändring i hela livsmedelssystemet. FN har formulerat 17 hållbarhetsmål som kan fungera som kompass i de olika val vi behöver göra i stort och smått. För att nå de 17 globala hållbarhetsmål som ingår i Agenda 2030 behöver vi producera, köpa och äta mat som gynnar både hälsan och miljön. Det krävs att vi gör medvetna val, och vi måste alla hjälpas åt.

Alla tagna beslut som är mer hållbara än alternativen påverkar både den enskilda skolan och skolrestaurangen, men de är också viktiga för kommunens och Sveriges steg mot hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Så hur kan vi arbeta mot Agenda 2030-målen och samtidigt förbättra den offentliga måltidsverksamheten?

Inom projektet Ett nytt recept för skolmåltider har vi gjort en Agenda 2030-genomlysning av de elva initiativ som har testas av de fyra kommuner som ingår i projektet. Vi hoppas att fler kommuner blir inspirerade att prova sig fram till sina egna hållbara lösningar. Och har ni redan gjort det så glöm inte att berätta om er erfarenhet! I erfarenhetsbanken, som finns hos MATtanken, vill vi samla alla goda exempel.

Läs mer och bli inspirerad

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider