Måltiderna i Nacka tar plats i klassrummet

2022-01-17

Före jul hörde vi nyheten om att Nacka kommun infört en gemensam certifieringsutbildning för måltidspersonal, skolledare, lärare och pedagoger. Förhoppningen är att måltiderna ska bli en del av undervisningen och bidra till att barn och elever får både kunskaper om och matvanor som ger en hållbar livsstil. Vi ringde upp Helena Pettersson, kostkonsult, för att ta reda på mer!

Att måltiderna i skolan och förskolan är viktiga för barns och elevers hälsa kan de flesta skriva under på. Nackas kommunala skolor och förskolor har höga ambitioner med måltiderna och har implementerat Livsmedelsverkets Måltidsmodell i sin vägledning för måltiderna i skola och förskola. Måltiden ska vara både god, säker, näringsriktig, miljösmart, integrerad och serveras i en trivsam miljö. Men det var i samband med att en vägledningen skulle revideras som idén om att certifiera skolor kom upp.

"Nu bara måste detta användas tänkte jag, det kan inte bara ligga på webben!" Helena Pettersson, kostkonsult i Nacka kommun

Nacka kommuns digitala certifieringsutbildning utgår från den reviderade vägledningen och Livsmedelsverkets Måltidsmodell. För att en skola eller förskola ska bli certifierad ska alla ha genomgått en gemensam utbildning – såväl köksansvariga och skolmåltidspersonal som rektorer, förskolechefer, lärare och pedagoger. Vidare får de olika yrkesgrupperna ta del av fördjupningar inom varje pusselbit i Måltidsmodellen inom de områden som är relevanta för deras uppdrag. Utbildningen ger stöd för hur skolan kan följa upp måltiderna som en del av sitt systematiska kvalitetsarbete. En förhoppning är att lärare och pedagoger ska använda måltiden som ett verktyg för lärande i olika ämnen. Det går att integrera måltiden i undervisningen och därigenom uppnå flera av de övergripande målen i läroplanerna.

"Om fler medarbetare på skolor och förskolor involveras i måltiderna så bidrar det också till en lugnare och tryggare måltidsmiljö. Det har visat sig vara en viktig faktor för att barn och elever ska äta sig mätta och inte kasta bort maten." Helena Pettersson

Många upplever utmaningar med att få till de integrerade måltiderna, just eftersom de kräver samverkan med yrkesgrupper utanför måltidsorganisationen. Rektorer och skolchefer har mycket på sitt bord och måltidsfrågorna hamnar inte alltid högst på dagordningen. På frågan om hur Nacka kommun lyckats med det svarar Helena: Jag har nog varit rätt envis och återkommande pratat med nyckelpersoner och nätverk för att lyfta måltidernas betydelse.

Vi ser fram emot att följa Nacka kommuns resa mot ännu mer hållbara måltider!

Vill du veta mer?

Kontakta

Helena Pettersson, kostkonsult

Ann Sundman Brott, utbildningsstrateg

Livsmedelsverkets webbplats

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider