Beredskapshandbok för offentliga måltider – ta del av senaste utkastet

2022-04-04

Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en handbok som ska underlätta för kommuner och regioner att ta fram sina beredskapsplaner för måltider inom skola, vård och omsorg. Nu finns en arbetsversion publicerad som kan användas för inspiration i det egna beredskapsarbetet.

Bara drygt hälften har en beredskapsplan

Enligt Livsmedelsverkets senaste kartläggning är det idag drygt hälften av kommunerna som har en beredskapsplan som inkluderar måltidsverksamheten. Under 2020-2022 pågår ett projekt för att stärka regionernas och kommunernas beredskap inom offentliga måltidsorganisationer och förmågan att tillaga och servera mat vid störningar. Projektets mål är att öka beredskapen i måltidsorganisationerna samt att fler kommuner och regioner har en beredskapsplan för måltidsverksamheten. Projektet ska även erbjuda forum för dialog och erfarenhetsutbyte.

Ta del av befintligt utkast av kommande handbok för offentliga måltider

Coronapandemin och pågående krig i Europa har ytterligare satt ljuset på vikten av beredskapsplanering och många måltidsverksamheter hör av sig om när handboken släpps. Därför publicerar nu Livsmedelverket det senaste utkastet av handboken. Texten har omarbetats sedan det senast var ute för samråd under hösten 2021. Det är fortfarande ett arbetsmaterial och ska under våren kompletteras med workshopunderlag och implementeringsstöd samt layoutas och snyggas till. Men faktamässigt är det tillräckligt klart för att inspireras av och få stöd av i det egna arbetet med att ta fram beredskapsplaner för måltidsverksamheten. Det finns fortfarande möjlighet att förbättra och utveckla materialet. Vi vill gärna ha dina synpunkter, hör av dig till oss genom att skicka ett mail till maltiden@slv.se.

Beredskap på agendan under Kostdagarna

Den 31 mars-1 april arrangerades de årliga Kostdagarna på Malmö Arena. Kostdagarna, som arrangeras av branschföreningen Kost och näring och haft uppehåll under pandemin, samlade måltidschefer, leverantörer och andra branschrepresentanter och bjöd på ett brett och spännande program. Emelie Eriksson, projektledare för Kompetenscentrum pratade om offentliga måltider som en viktig kugge i samhällets beredskap och gav en lägesrapportering om Livsmedelsverkets arbete med beredskapshandboken. Det var förstås ett brännande aktuellt ämne och 150 personer kom och lyssnade framför scenen.

Mer på Livsmedelsverkets webbplats

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider