Öppen remiss om viktiga samhällsfunktioner

Kock som håller i en plåt med mat  i ett storkök

2023-05-05

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har presenterat en lista med förslag på vilken typ av samhällsfunktioner som ska anses vara samhällsviktiga. Senast den 19 maj har alla som vill möjlighet att lämna sina synpunkter på listan i en öppen remiss.

Samhällsviktiga funktioner eller verksamheter är sådana som är nödvändiga för samhällets funktionalitet och måste upprätthållas vid kris och krig.

Listan över viktiga samhällsfunktioner som MSB har tagit fram ska användas i utvecklingen av Sveriges civila beredskap och bidra till målen för krisberedskap och civilt försvar.

Livsmedelsverket har bidragit till listan, tillsammans med de andra myndigheterna i sektorn Livsmedelsförsörjning och dricksvatten. Inom vår sektor handlar det bland annat om funktioner som livsmedelstillverkning, livsmedelssäkerhet och dricksvatten samt offentliga måltidsverksamheter.

Du kan läsa mer om listan och hur du svarar på remissen på MSB:s webbplats.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider