Träff för Beredskapsnätverket den 6 december

Beredskapsveckan 2023, skolköket på Rosendalsgymnasiet simulerar bl a strömavbrott.Foto : Staffan Claesson 20230928FRI ATT ANVÄNDAS SOM PRESSBILD FRÅN LIVSMEDELSVERKET

2023-11-28

På onsdag nästa vecka kommer Statskontoret att presentera rapporten En stärkt livsmedelsberedskap i kommuner och regioner, för oss i Beredskapsnätverket. 

Under nätverksträffen kommer vi även att få ta del av två berättelser om övning med scenario vattenavbrott respektive elavbrott. Dessutom kommer det att finnas tillfälle att reflektera i grupp över det som vi fått höra under mötet, samt utbyta egna erfarenheter av beredskapsarbete.

Nätverksträffen är onsdagen den 6 december kl 13.30-15.00.

Hör av dig till MATtanken om du är medlem i Beredskapsnätverket men ännu inte anmält dig till nätverksträffen.

Om Beredskapsnätverket

Som medlem i beredskapsnätverket får du löpande uppdateringar om vad som händer i det pågående arbetet med att stärka offentliga måltiders beredskap men även tips och idéer vad andra aktörer gör. Förhoppningen är att nätverket även bidrar till att nya kontakter tas och att det blir ett givande och tagande av erfarenheter och kunskap.

Målgruppen för nätverket är aktörer inom kommun och region som är intresserade av frågan om offentliga måltider och beredskap.

Är du ännu inte medlem men vill gå med i nätverket? Välkommen att anmäla dig via länken. 

 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider