Upptaktsmöte: Nu tar vi nästa steg i beredskapsarbetet

Kvinna letar bland torrvaror i lager.

2023-03-08

Den 17 april går startskottet för Livsmedelsverkets fortsatta arbete med att ge stöd och underlätta beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna. I arbetet framåt samarbetar vi med Jordbruksverket genom MATtanken och tillsammans bjuder vi in till ett upptaktsmöte där vi berättar om våra tankar och planer framåt. Vi vill även ta del av dina synpunkter! Hur kan vi ge fortsatt stöd – efter beredskapshandboken – för att komma igång eller ta nästa steg i beredskapsarbetet?

Nu tar vi nästa steg!

I höstas publicerade Livsmedelsverket Beredskapshandbok för offentliga måltidsverksamheter. Under framtagandet aktualiserades beredskapsfrågorna i samhället i stort men också behovet av fortsatt och ytterligare stöd! Vi vet att det krävs en bredare förståelse och samverkan för att skapa rätt förutsättningar och möjliggöra en robust måltidsverksamhet i kommunens verksamheter. Det är centralt att politiker och chefer har kunskap om hur en robust måltidsverksamhet byggs upp så att resurser prioriteras som möjliggör en aktiv, planerad och effektiv uppbyggnad av beredskapen.

Länk till Beredskapshandbok för offentliga måltider

Stöd från MSB för fortsatt beredskapsarbete

Livsmedelsverket har nu fått projektmedel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för att under 2023–2024 mer fördjupat ge stöd så att organisationer kan ta nästa steg i beredskapsarbetet för de offentliga måltiderna. Det kan exempelvis handla om stöd för erfarenhetsutbyte, samverkan och nätverkande men även kommunikation, utbildning eller annat som kompletterar beredskapshandboken. Era behov vägleder oss och formar innehållet i det vi gör framåt!

Save the date!

Nu bjuder vi in till ett upptaktsmöte den 17 april kl. 13.00-14.00 där du får höra mer om det fortsatta arbetet och bidra med dina synpunkter. Alla är välkomna, oavsett hur långt ni har kommit i ert beredskapsarbete. Mötet är digitalt i Teams och kräver ingen anmälan, men blockera gärna tiden och notera länken i kalendern. Klicka på denna länk för att ansluta till mötet!

Preliminärt program:

  • Inledning - var står vi nu?
  • Hur har beredskapshandboken tagits emot och använts hittills?
  • Fortsatt plan framåt: Beredskapsnätverk, seminarier och övrigt stöd utformas efter era behov.

Varmt Välkomna!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider