LSS-nätverket träffas den 15 november

Dukat långbord med mat och flera människor sitter runt bordet

2023-10-24

Den 15 november kl.8.30-9.30 bjuder LSS-nätverket in till en digital träff för att dela erfarenheter kring främjandet av hälsosamma matvanor i LSS-verksamheter.

Ta del av forskningsprojektet Hälsofrämjande måltider inom LSS - Mat med flera mål.

Ett deltagarstyrt forskningsprojekt med fokus på att undersöka hur gemensam matlagning och måltider kan främja upplevelsen av hälsa och välbefinnande hos personer med intellektuell funktionsnedsättning. I del två av projektet utvecklas en webbaserad utbildning om matlagning tillsammans med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Presenterar gör:
Maria Nyberg, docent och bitr professor sociologi, Högskolan i Kristianstad
Eva-Lena Einberg, lektor i Hälsa och vårdvetenskap, Högskolan i Kristianstad.

Efter presentationen öppnar vi upp för frågor och samtal.

Nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter drivs av Livsmedelsverket och Sveriges Kommuner och Regioner. Läs mer om nätverket på Livsmedelsverkets hemsida.

 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider