Snart får alla kommuner övningskort om beredskap för måltiderna

Kortlek med kort som beskriver olika oförutsägbara händelser.

2023-09-13

Under nästa vecka skickas diskussionskort för att öva beredskap ut till alla landets kommuner. Det är en uppmuntran, inför Beredskapsveckan v. 39, till att öva beredskap i måltidsorganisationerna.

För att kunna höja beredskapen i en verksamhet är det centralt att ha en ständigt pågående dialog om hur man kan hantera oförutsedda händelser. Genom att öva kan man upptäcka var sårbarheter och brister finns och genom diskussion och samverkan kan man få en samsyn på hur dessa kan hanteras och minimeras.

För att hjälpa er som arbetar inom måltidsverksamheter att starta eller utveckla den typen av diskussioner har vi på Livsmedelsverket tagit fram en övningskortlek med kort som beskriver olika händelser. På varje kort finns även läshänvisningar till relevant avsnitt i Beredskapshandbok för offentliga måltider som Livsmedelsverket publicerade förra hösten.

Just nu håller vi på Livsmedelsverket på att förbereda ett utskick av två kortlekar till varje kommun i Sverige eftersom vi vill uppmuntra er i måltidsverksamheterna att stärka er beredskap. Det kan ni göra genom att ta ett kort då och då, och diskutera vad just ni skulle göra om det på kortet hände. Kanske kan ni avsätta en stund på arbetsplatsmöten eller använda korten vid workshops.

Texterna som finns på övningskorten finns även publicerade på vår webbsida:

Där finns också en länk till beredskapshandboken.

Om  ni vill beställa fler kortlekar (mot självkostnadspris) går det bra att göra det i vår webbshop:

Beredskapsveckan har i år temat Öva! 

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. Den genomförs vecka 39 (25 september - 1 oktober) och temat för 2023 är Öva! Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar, och den samlar en bredd av olika aktörer till en gemensam insats. Kanske kan övningskortleken komma till användning under Beredskapsveckan för att inspirera och uppmuntra till diskussion och övning!

Lyssna gärna till StudioMATtanken den 29 september då de kommer att lyfta fram de aktiviteter som gått av stapeln under Beredskapsveckan.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider