Påminnelse - anmäl intresse för dialogmöte om riktlinjerna för skola och förskola

Tonårspojke tar för sig av grönsaksbuffén vid skollunchen.

2024-04-03

Är du måltidschef eller rektor och vill du bidra till vårt arbete med uppdatering av riktlinjerna för skola och förskola? Glöm i så fall inte att anmäla ditt intresse senast fredagen den 5 april.

Under 2024 arbetar Livsmedelsverket med att uppdatera riktlinjerna för måltider i skola och förskola, och vi utvecklar även stöd till rektorer om måltiderna. Vi utgår från den senaste forskningen på området i vårt arbete men vi vill också veta vad ni som använder riktlinjerna tycker att vi borde utveckla i kommande riktlinjer och stöd.

Vi planerar därför att genomföra två fysiska heldagsträffar för att höra vad både måltidschefer och rektorer har för tankar om vårt stöd. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan Sveriges olika kommuner vill vi gärna träffa personer från olika delar av landet och från olika stora kommuner.

Under de fysiska träffarna för vi en dialog där:

  • Vi kartlägger nuläget för skolmåltiderna och hur riktlinjerna fungerar: Vad fungerar bra med skolmåltiderna idag och vad är utmanande?
  • Hur kan Livsmedelsverket ge stöd för att utveckla skolmåltiderna ännu mer?
  • Vi målar upp en gemensam bild av en önskvärd framtid.
  • Vi tar fram förslag till vad behöver göras baserade på analysen av nuläget och hur vi vill ha det i framtiden.

Vill du bidra i utformningen av vårt stöd för måltider? Anmäl ditt intresse senast fredagen den 5 april!


Anmäl ditt intresse för att delta på ett fysiskt dialogmöte på en plats och vid en tid som passar dig! Du har fyra alternativ att välja bland. Vi kommer att genomföra dialogmöten vid de två tillfällen som får flest anmälningar och där vi kan få en bredd bland deltagare utifrån yrkesgrupp och typ av kommun.

Vi har begränsat antal platser! Anmäl ditt intresse senast den 5 april. Vi återkommer med bekräftelsen så snart som möjligt under veckan därpå.

Av följande fyra alternativ så kan du välja ett förstahandsval och ett andrahandsval:

15 maj Alvesta
16 maj Göteborg
21 maj Stockholm
22 maj Umeå

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider