Nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter träffas den 2 september

Ett barn och en vuxen står tillsammans i ett kök och tittar i en kokbok.

2022-08-29

Den 2 september kl. 9-11 bjuder Nätverket Mat och måltider i LSS-verksamheter in till en digital träff för att dela erfarenheter kring främjandet av hälsosamma matvanor i LSS-verksamheter.

Under förmiddagen får vi ta del av ett utvecklingsarbete som skett i Östersunds kommun. Verksamhetsutvecklare Eric Jibor och enhetschef Johan Åhs berättar om den metod som de utvecklat för att ta fram åtgärder för hälsofrämjande aktiviteter med utgångspunkt i personalens levnadsvanor.

MatGlad-familjen fortsätter att utveckla såväl befintliga som nya digitala hjälpmedel för att främja goda matvanor. Matkonsulterna Cecilia Sassa Corin och Eleonor Schütt från Hushållningssällskapet Väst berättar om senaste nytt.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider