Debattartikel om de offentliga måltiderna i Dagens Samhälle

2022-11-10

Livsmedelsverket har, tillsammans med Jordbruksverket, Sveriges konsumenter och Lantbrukarnas riksförbund, skrivit en debattartikel om hur centrala de offentliga måltiderna är – både i vardag och kris. Debattartikeln har publicerats idag i Dagens Samhälle.

I debattartikeln sätter vi fingret på vad beslutsfattare behöver göra för att säkra tillgången till måltider i vård, skola och omsorg. Hållbara offentliga måltider kan vara en vägvisare i arbetet för en stärkt krisberedskap, men också en viktig hävstång i strävan efter långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Läs gärna debattartikeln i sin helhet! Länk till den hittar du lite längre ner.

Vi vill även passa på att påminna om Beredskapshandbok för offentliga måltider som Livsmedelsverket publicerade tidigare i höstas. Handboken ger vägledning och praktiskt stöd för framtagande av beredskapsplaner för hela måltidsverksamheten samt kontinuitetsplaner och andra dokument som behövs i varje kök. 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider