Dialog om mål för hållbar livsmedelskonsumtion i offentlig måltid

Diskussion i ett mötesrum

2022-10-05

Som vi tidigare skrivit om har Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten i uppdrag av regeringen att ta fram förslag på nationella mål för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. I augusti träffade vi flera aktörer som arbetar med offentliga måltider för att prata mål och vägen framåt. Vi fick många kloka synpunkter med oss.

Nytt tilläggsuppdrag med fokus på barn och unga

Före sommaren fick Livsmedelsverket ett tilläggsuppdrag  med fokus på barn och ungas livsmedelskonsumtion. Det nya regeringsuppdraget är en komplettering till det pågående uppdraget om att ta fram mål och indikatorer för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion. De två uppdragen kommer att samordnas och arbetet får därigenom ett tydligare fokus på barn och unga, särskilt de med sämre socioekonomiska förutsättningar. Här är förskolan och skolan viktiga insatsområden.

Dialog 3 - fokus på offentliga måltider

I våras genomförde Livsmedelsverket två dialoger med aktörer från hela livsmedelskedjan. Där deltog bland annat branschorganisationerna för livsmedelsindustrin, dagligvaruhandeln, LRF och Visita. 

Då var syftet att ha ett så brett perspektiv som möjligt. I slutet av augusti genomfördes en tredje dialog, denna med fokus på offentliga måltider. Vi vill tacka er som var med för att ni bidragit med viktiga inspel. Det är verkligen tydligt att måltidsverksamheterna i vård, skola och omsorg redan visar vägen och både kan och vill visa framfötterna i arbetet för hållbar livsmedelskonsumtion! Vi vet också att ni som utvecklar de offentliga måltiderna är redo för mål och vill ha mål att styra mot. Ni har tydligt kommunicerat att det skulle underlätta ert arbete för en hållbar livsmedelskonsumtion inom offentliga måltider.

Nu arbetar vi tillsammans med Folkhälsomyndigheten vidare med att ta fram förslag på nationella mål för en hållbar livsmedelskonsumtion och vi fortsätter berätta här på Måltidsbloggen när det är aktuellt.

 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider