Vill du vara med och utveckla framtidens hälsosamma växtbaserade mat?

2022-04-13

Livsmedelsverket har de senaste åren arbetat tillsammans med livsmedelsbranschen, andra myndigheter och intresseorganisationer i projektet ReduSalt. Syftet har varit att ta fram metoder för att sänka salthalten i livsmedel – en viktig insats för folkhälsan. Projektet går nu mot sitt slut men forskningsinstitutet RISE, som leder projektet, vill fortsätta arbetet med att utveckla vego-produkter med mindre salt. Och nu efterlyses er hjälp!

I ett kommande projekt vill RISE fokusera på att sänka salthalten i produkter med växtbaserade proteiner. Det är naturligt att inrikta sig på denna produktgrupp av många anledningar. En orsak är att sådana produkter ofta har en hög salthalt för att maskera vissa oönskade bismaker. Samtidigt finns en önskan om att öka konsumtionen av vegetabiliska proteiner, inte minst av miljöskäl, men för att det ska bli verklighet måste det också smaka gott.

Nu söker RISE måltidsverksamheter och skolor som skulle vilja vara med i arbetet med att utveckla och testa de saltsänkta produkter som ska tas fram inom projektet. Deltagande i projektet innebär inga kostnader men kräver viss insats i form av arbetstid. Projektet är planerat att pågå i 3 år med start i januari 2023.

Ett engagemang i projektet kan naturligtvis också innebära deltagande i andra delar än produkttester och det är fritt fram att bidra i arbetet kring val av produkter, framtagande av metoder, samt spridning av resultat och ny kunskap.

Vill du vara med?

Vill du veta mer eller anmäla intresse för deltagande i projektet “Saltreduktion i produkter med växtbaserade proteiner” är du varmt välkommen att kontakta Tim Nielsen, RISE, tim.nielsen@ri.se, 076-127 26 18.

I Sverige äter vi ungefär dubbelt så mycket salt som rekommenderas. För mycket salt i maten höjer blodtrycket, som är en riskfaktor för hjärt-och kärlsjukdom. Uppskattningsvis var femte hjärtinfarkt och vart tionde strokefall i Sverige orsakas av för mycket salt. Därför är det viktigt att minska på saltet.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider