Erfarenhetsbank bidrar till utvecklingen av ett hållbart skolmåltidssytem

2023-02-17

Nu är Erfarenhetsbanken för offentliga måltider lanserad. En plats där du kan få ta del av andras arbete för att utveckla skolmåltiderna, och förhoppningsvis även bli inspirerad att prova olika alternativ för din egen verksamhet.

 

Varje dag, från norr till söder, sker det massor av spännande och viktigt arbete som bidrar till skolmåltidernas utveckling. Nu finns det en plattform där allt detta goda arbete kan synliggöras och delas med andra. Har du funderat på hur ni kan få eleverna att våga äta mer hållbara maträtter, eller hur du kan använda skolmåltiden i undervisningen? I Erfarenhetsbanken finns det lösningar samlade under fem kategorier:

  • Delaktighet
  • Kompetens
  • Måltiden som pedagogiskt verktyg
  • Måltidsmiljön
  • Upphandling och inköp 

Vilken erfarenhet vill du och din organisation dela?
Välkommen att bidra till kunskapshjulet som vi rullar tillsammans!

Erfarenhetsbanken har tagits fram av MATtanken på Jordbruksverket inom ramen för projektet Ett nytt recept för skolmåltider där sju myndigheter och fyra kommuner testar lösningar för ett mer hållbart skolmåltidssystem.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider