Ny seminarieserie för rektorer om skolmåltiden

Lärare och barn samtalar med varandra vid ett lunchbord.

2023-08-29

”Skolmåltiden – mer än bara maten på tallriken” är en ny seminarieserie i tre delar som riktar sig till rektorer. Syftet med serien är att öka kunskapen om hur skolmåltiden kan användas till så mycket mer än att mätta elevernas magar. Sista dag för anmälan är 5 oktober.

Under seminarieserien kommer deltagarna att få en djupare förståelse för sitt ansvar i relation till skolmåltiden, de riktlinjer som styr skolmåltiden och hur skolmåltiden kan vara en del av skolans pedagogiska verksamhet. Utbildningen visar även hur sociala, fysiska och organisatoriska perspektiv påverkar upplevelsen av skolmåltiden och hur skolmåltiden kan nyttjas för att uppnå mål utöver att mätta elever.

Seminarieserien består av tre digitala träffar och är kostnadsfri. Ansvarig för utbildningen är Institutionen för kost- och måltidsvetenskap och Centrum för Skolledarutveckling vid Umeå universitet på uppdrag av Skolverket. Träffarna leds av universitetslektorer och doktorander vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet som forskar om olika aspekter av skolmåltiden.

Teman på träffar

Seminarium 1. Rektorn och skolmåltiden
Rektorns roll och ansvar i relation till skolmåltiden samt de förutsättningar rektorn har att arbeta med skolmåltiden, organisation och styrning samt lagar, styrdokument och riktlinjer. Utöver detta berörs måltiden ur ett helhetsperspektiv.

Seminarium 2. Skolmåltiden – mer än bara maten på tallriken
Pedagogiska och sociala aspekter av skolmåltiden. Här diskuteras bland annat den pedagogiska måltiden, en skollunch för alla (bl.a. utifrån special- och behovsanpassad kost och NPF-diagnoser) och skolmåltiden som en social mötesplats.

Seminarium 3. Vad kan och vill jag göra på min skola och hur gör jag det?
Framåtsyftande med utrymme att diskutera hur de olika aspekterna som behandlats under seminarieserien kan integreras i den egna verksamheten. Ämnesövergripande arbete i relation till skolmåltiden samt goda exempel på hur skolor arbetat med skolmåltiden kommer även att ligga till grund för diskussioner.

Datum för träffar

Seminarium 1: 19/10 kl. 14.00–17.00

Seminarium 2: 16/11 kl. 14.00–17.00

Seminarium 3: 7/12 kl. 14.00–17.00

Anmälan

Sista dag för anmälan är den 5 oktober. Det finns ett begränsat antal platser. Läs mer och anmäl dig via länken nedan. 

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider