Kommunernas matsvinn nu i Kolada

2022-03-23

Vi har nöjet att berätta att de kommuner som rapporterade in sina matsvinnsiffror till Livsmedelsverket 2020 eller 2019 nu finns med i Koladas öppna jämförelser. På så sätt blir de matsvinnsdata som rapporterats in ännu synligare, och förhoppningsvis mer använda!

De matsvinnsdata ni rapporterar in till oss gör att vi kan följa utvecklingen och måluppfyllelsen på nationell nivå. Nu blir de också en del av den öppna jämförelsen i Kolada. I Kolada kan du enkelt jämföra din kommuns resultat med andra kommuners. I dagsläget finns än så länge endast siffror för matsvinnet i skolan – serveringssvinn och tallrikssvinn. Dessa två typer av matsvinn är också sammanslagna till ett nyckeltal för ett så kallat ”måltidssvinn”. Anledningen till att det hittills bara är siffror från skolan som finns med är att det underlaget är mest heltäckande. Vår förhoppning är att fler kommuner rapporterar siffror inom förskola och äldreomsorg vid nästa kartläggning, så att även dessa blir en del av de öppna jämförelserna

För de kommuner som är med i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK och har rapporterat in siffror till Livsmedelsverket finns nu även era matsvinnsdata med där. KKiK är ett nationellt projekt som drivs av SKR.

Snart dags igen – data från 2022

Tiden går otroligt snabbt och det är snart dags igen för vår nästa kartläggning av matsvinnet! Matsvinnsiffror från 2022 är det som står näst på tur att samlas in. Själva insamlingen kommer preliminärt att genomföras i början av 2023. Tänk gärna på det när ni planerar era mätningar för 2022.

Vi vill förenkla insamlingen – ge oss feedback!

Planen är att förenkla insamlingen av data genom att vid nästa tillfälle fråga direkt efter nedanstående nyckeltal istället för att fråga efter all data:

  • Kökssvinn/portion
  • Serveringssvinn/ätande, tallrikssvinn/ätande i skolan
  • Serveringssvinn/ätande, tallrikssvinn/ätande i förskolan
  • Serveringssvinn/ätande, tallrikssvinn/ätande i äldreomsorgen
  • Konsumtion/ätande

Ni får gärna höra av er till maltiden@slv.se om ni har tankar kring detta, vi hoppas att det ska förenkla ert deltagande och att fler kommuner på så sätt kan dela med sig av sina data.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider