Vill du som är måltidschef eller rektor bidra till vårt arbete med uppdatering av riktlinjerna för skola och förskola?

Flickor äter mellanmål i skolmiljö

2024-03-20

Under 2024 arbetar Livsmedelsverket med att uppdatera riktlinjerna för måltider i skola och förskola, och vi utvecklar även stöd till rektorer om måltiderna. Vi utgår från den senaste forskningen på området i vårt arbete men vi vill också veta vad ni som använder riktlinjerna tycker att vi borde utveckla i kommande riktlinjer och stöd.

Vi planerar att genomföra två fysiska heldagsträffar för att höra vad både måltidschefer och rektorer har för tankar om vårt stöd. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan Sveriges olika kommuner vill vi gärna träffa personer från olika delar av landet och från olika stora kommuner.

Under de fysiska träffarna för vi en dialog där:

  • Vi kartlägger nuläget för skolmåltiderna och hur riktlinjerna fungerar: Vad fungerar bra med skolmåltiderna idag och vad är utmanande? Hur kan Livsmedelsverket ge stöd för att utveckla skolmåltiderna ännu mer?
  • Vi målar upp en gemensam bild av en önskvärd framtid.
  • Vi tar fram förslag till vad behöver göras baserade på analysen av nuläget och hur vi vill ha det i framtiden.

Vill du bidra i utformningen av vårt stöd för måltider? Anmäl ditt intresse nu!

Anmäl ditt intresse för att delta på ett fysiskt dialogmöte på en plats och vid en tid som passar dig! Du har fyra alternativ att välja bland. Vi kommer att genomföra dialogmöten vid de två tillfällen som får flest anmälningar och där vi kan få en bredd bland deltagare utifrån yrkesgrupp och typ av kommun.

Vi har begränsat antal platser! Anmäl ditt intresse senast den 5 april. Vi återkommer med bekräftelsen så snart som möjligt under veckan därpå.

Av följande fyra alternativ så kan du välja ett förstahandsval och ett andrahandsval:

  • 15 maj Alvesta
  • 16 maj Göteborg
  • 21 maj Stockholm
  • 22 maj Umeå

Vill du delta i digital dialog om målformuleringar för skolmåltider?

Livsmedelsverket tar under våren 2024 fram mål för hållbara skolmåltider. Målen är tänkta att inkluderas i de nationella riktlinjerna för måltider i skolan. Utöver de två dialogkonferenserna kommer vi därför även att genomföra en digital dialog som handlar specifikt om mål för hållbara skolmåltider. Den digitala dialogen hålls vid ett separat tillfälle, men du kan redan nu anmäla intresse för att delta genom att ange ditt första- och andrahandsval.

Anmäl ditt intresse för att delta i dialogen senast 17/5 via länken ovan.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider