Uppdaterade råd om listeria i vissa skivade smörgåspålägg – förenkling för verksamheter som serverar mat till äldre och sjuka

2024-02-05

Nu förenklas råden om listeria något för verksamheter som serverar mat till personer som är i riskgrupp för listeria – äldreomsorg och sjukhus. Utifrån ny kunskap har Livsmedelsverket uppdaterat råden om skivad rökt medvurst, skivad salami och ger ett nytt råd om skivade vegetariska pålägg. Alla de här produkterna är säkra även för riskgrupperna under hela hållbarhetstiden.

Skivade köttpålägg kan innehålla bakterien listeria. Ju längre pålägget förvaras desto högre risk för skadliga halter listeria. Livsmedelsverkets råd till personer i riskgrupperna – sköra äldre, personer med nedsatt immunförsvar och gravida – har därför tidigare varit att äta dessa produkter inom en vecka efter förpackningsdag.

Ambition att förenkla råden

Den här begränsningen kan vara problematisk för verksamheter inom äldreomsorg och sjukhus. Livsmedelsverket har därför gått igenom aktuell kunskap om skivade kallrökta eller torkade korvar, som rökt medvurst och salami.

– Vi har funnit att listeria förökar sig långsamt eller inte alls i salami och rökt medvurst. Vår slutsats är därför att skivad salami och rökt medvurst kan ätas av riskgrupperna under hela hållbarhetstiden, fram till utgångsdatum, säger Catarina Flink, mikrobiolog på Livsmedelsverket.

Skivade torkade eller kallrökta korvar, som rökt medvurst och salami, har lågt pH-värde och lågt vatteninnehåll vilket gör att listeria förökar sig långsamt.

För andra köttpålägg, som kokt medvurst, kokt och rökt skinka och kalkon, finns risk att listeria förökar sig snabbare. Därför gäller precis som tidigare att riskgrupper bör äta dessa produkter inom en vecka från förpackningsdatum.

Vegetariska pålägg går bra att servera på sjukhus och i omsorg

Intresset för vegansk och vegetarisk mat växer och det finns nu många olika sorters skivade vegetariska smörgåspålägg på marknaden. Det nya kunskapsunderlaget visar att listeria förökar sig långsamt även i denna typ av produkter, eftersom de har lågt pH-värde och ofta innehåller konserveringsmedel.

– Vi ger därför ett nytt råd om att skivade vegetariska pålägg kan ätas under hela hållbarhetstiden. Fram till bäst före-datum går det alltså bra att servera både skivad salami, rökt medvurst och vegetariska smörgåspålägg på sjukhus, äldreboenden och i hemtjänsten till personer i riskgrupp för listeria, säger Catarina Flink.

Färre begränsningar i livsmedelsutbudet ökar möjligheten för att sköra äldre och andra som är känsliga för listeria ska få äta mat de är vana vid och tycker om, vilket är viktigt för att stimulera aptiten. Livsmedelsverkets riktlinjer för måltider i äldreomsorg och på sjukhus har uppdaterats med de nya råden.

Men gäller inte ”titta, lukta, smaka”-rådet längre? Jo, personer som har normalt fungerande immunförsvar blir sällan sjuka av listeria. För dem gäller som vanligt titta, lukta, smaka när det gäller hur länge en produkt kan ätas, även efter bäst-före-datum.

Livsmedelsverkets råd om färdigskivade smörgåspålägg till personer i riskgrupp för listeria

Ät dessa produkter inom en vecka från förpackningsdatum:

  • Skivad kokt och rökt skinka, skivad kalkon, skivad kokt medvurst. Titta på förpackningsdatum på paketet och ät bara om det varit förpackat i högst en vecka. Om det har gått mer än en vecka kan du äta påläggen om de hettas upp till rykande heta, exempelvis i en tillagad rätt.

Dessa produkter kan ätas under hela hållbarhetstiden fram till utgångsdatum:

  • Skivade vegetariska smörgåspålägg.
  • Skivad salami, rökt medvurst. Gravida bör dock vara uppmärksamma på att kallrökta köttprodukter kan innehålla parasiten toxoplasma, som kan vara skadlig för fostret.

All mat som är genomvärmd till rykande het är säker att äta även för den som är i riskgrupp för listeria. Listeria dör nämligen när maten upphettas till minst 70 grader.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider