The School Meals Coalition Week – internationell kraftsamling för skolmåltider

Texten "School meals coalition week" mot en bakgrund av färgade fält och en bild på ett barn som håller ett äpple.

2022-10-06

Den 10–14 oktober arrangeras för första gången School Meals Coalition Week. Fem dagar fyllda med digitala event som leds av deltagare och partners från hela världen. Livsmedelsverket finns med bland arrangörerna och bidrar med både bakåt- och framåtblick.

Skolmåltider kan bidra till stora förändringar genom att skapa förutsättningar för god hälsa och utbildning för alla barn. Under pandemin var det många länder som stängde sina skolor och 370 miljoner skolbarn lämnades utan tillgång till det enda målet mat som de vanligtvis kan lita på. Nu har 75 aktörer och 73 länder samlats i det internationella initiativet School Meals Coalition med den gemensamma målsättningen att alla barn får hälsosam och näringsrik mat i skolan år 2030.

Måndagen den 10 oktober anordnar Livsmedelsverket tillsammans med Världsnaturfonden WWF, ICLEI, Malmö stad och Vallentuna kommun ett event med titeln Swedish school meals for every child – the past, the present & the future. Läs mer och anmäl dig via länken nedan.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider