Summering från webbinariet om matsvinn den 16 februari

Matrester i from av banan, majs,bröd,fisk, gurka, köttbulle,sallad som nästan helt fyller genomskinlig glasburk som placerats på en digital rosa köksvåg.

2024-03-14

Fredagen den 16 februari anordnades ett frukostwebbinarium på temat matsvinn i offentliga måltider. Till vår glädje lyssnade över 350 personer på detta webbinarium! Det säger en hel del om hur viktigt detta ämne är för er som jobbar i offentliga måltidsverksamheter. Här kommer en summering för dig som inte hade möjlighet att lyssna eller som vill bli påmind om vad vi pratade om.

Bakgrunden till webbinariet är att det i höst igen är dags för Livsmedelsverket att samla in kommunernas data för matsvinnet 2024, för att kunna sammanställa resultaten på nationell nivå. Mer information om den matsvinnsinsamling som görs i höst kommer längre fram i vår, men insamlingen bygger på de matsvinnsmätningar som måltidsverksamheter gör under januari till september 2024.

Dataspecifikation för matsvinn

Nationell dataverkstad berättade om en ny dataspecifikation för registrering av matsvinn. Den nationella dataverkstaden för regional och kommunal datadelning är den största satsningen hittills i Sverige för att stödja och driva på arbetet med att tillgängliggöra och använda öppna och delade data från regional och kommunal sektor. För mer information och kontakt:

Frågor och svar om matsvinnsundersökningen

Kommer matsvinnsmallen att uppdateras?
Svar: Den befintliga matsvinnsmallen som Livsmedelsverket har på sin webbplats är densamma.

Finns diskussioner om att inkludera privata skolor framöver?
Svar: Vi hade gärna inkluderat data från privata skolor men det är en utmaning att samla in data från dessa verksamheter då det inte finns någon samordnande funktion. Eftersom det handlar om enstaka verksamheter har vi inte möjlighet att göra det i dagsläget.

Kommer man i undersökningen att ta hänsyn till att skolor mäter matsvinnet under luncher måndag till fredag, medan man i äldreomsorgen mäter både lunch och middag varje dag i veckan?
Svar: vi tittar på om det finns möjlighet att rapportera lunch och middag för sig för de som mäter det.

Ska vi räkna bort pedagogerna från antalet matgäster så att endast elever är med i mätningen?
Svar: Ja helst. 

Senaste nytt från forskarvärlden

Mattias Eriksson, forskare i matsvinn vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, berättade om deras senaste forskning på området. Han berättade bland annat om ”storsvinnare”, att det inte är alla elever som slänger mat, utan vissa elever som slänger mest. Vidare berättade han om att de sett att det inte alls, som många tror, är de populära maträtterna som leder till mest matsvinn. Det genererade en hel del frågor och via länkarna nedan kan du ta del av studierna som nämndes.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider