Bidra med kunskap om skolmåltidens betydelse i ett ansträngt ekonomiskt läge

Elever som äter i en matsal.

2023-04-28

Äter barn i Sverige mer av skolans måltider? Det, och lite till gräver nu forskare vid Umeå universitet djupare i. Bidra gärna till den samlade kunskapen om skolmåltidernas betydelse för barnen och samhället!

Det senaste halvåret har det i media rapporteras om att elever äter mer skollunch än tidigare. Detta är något som man vid institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet, nu håller på att studera i en forskningsstudie. Syftet är att ta reda på om elevers konsumtion av måltider i skolan har förändrats i takt med det försämrade ekonomiska läget i många hushåll.

En inbjudan till att delta i forskningsstudien har i dagarna skickats ut till samtliga grundskolor i Sverige. Som måltidschef får du gärna sprida enkäten vidare till skolkök i din kommun och uppmuntra kökschef eller motsvarande att besvara enkäten. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i och är preliminärt öppen till den 31 maj.

Om du har några frågor om forskningsstudien kontakta ansvariga forskare:

Maria Waling 

Docent vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet 

maria.waling@umu.se 

Cecilia Olsson 

Docent vid Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet 

cecilia.olsson@umu.se  

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider