Måltidsmodellen får ett ansiktslyft

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam.

2023-06-27

Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och består av sex olika områden, som alla är viktiga för att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling. Nu har Måltidsmodellen fått ett nytt utseende!

Måltidsmodellen togs fram 2012 och är tänkt att fungera som ett stöd i arbetet med att sätta upp mål för måltidernas kvalitet och för att följa upp dessa. Modellen är användbar för alla offentliga måltider i vård, skola och omsorg och innehållet kan anpassas efter de olika måltidsverksamheternas förutsättningar.

Nu har vi uppdaterat utseendet på Måltidsmodellen för att både göra den mer tillgänglig och för att ge den ett mer modernt utseende. Men det är fortfarande samma pusselbitar i modellen:

  • God och Trivsam – Att måltiden upplevs som god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen.
  • Näringsriktig och Säker – En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta.
  • Miljösmart – Med miljösmart menar vi måltider som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling och de nationella miljömålen.
  • Integrerad – Med integrerad menas att måltiden tas tillvara som en resurs i verksamheten, exempelvis i den pedagogiska verksamheten eller i omvårdnaden.

Vi har uppdaterat våra webbsidor med den nya Måltidsmodellen, och vi är även på gång med att uppdatera våra trycksaker där Måltidsmodellen finns med. I de fall vi har tryckta exemplar i lager så kommer vi av miljöskäl att distribuera dessa innan vi trycker nya med den uppdaterade Måltidsmodellen. Anledningen till det är att innehållet i Måltidsmodellen inte är förändrad, enbart utseendet.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

 En grafisk tallrik uppdelad i sex stycken pusselbitar, varje pusselbit har ett unikt ord. Säker, God, Integrerad, Näringsriktig, Miljösmart och Trivsam. Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider